Premis:

 

En cas d’empat a punts no es repartiran els premis entre els empatats (veure article 10 de sistemes de desempat).

Serà preceptiva e inexcusable, salvant força major certificada per raons mèdiques, la presència dels jugadors premiats a la cerimònia de clausura per a la seva entrega. En cas contrari, no se li entregarà i el jugador perdrà qualsevol dret a reclamar-lo.

Així mateix, s’haurà d’entregar còpia del DNI, NIE, passaport o similar a la cerimònia de clausura per poder rebre el premi. Els menors d’edats no podran cobrar premis en metàl·lic els quals seran entregats al seu representant legal prèvia exhibició del seu document d’identitat.

Tots els premiats autoritzen de forma expressa al club organitzador a escanejar el seu document d’identitat como a requisit previ i necessari per poder entregar el premi corresponent.

Els premis no són acumulables.

Grup A  

 

1r   classificat                      1000 euros i  trofeu.     

2º                                          700 euros i  trofeu.                                                             
3º                                          550 euros i  trofeu.                                                              
4º                                          350 euros                                              
5º                                          225 euros                                                
6º                                          100 euros 
7º                                          100 euros             
8º                                          100 euros
9º                                            80 euros          

10º                                          80 euros

 

TRAM A (Elo Fide de 2250 a 2400)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM B (Elo Fide de 2100 a 2249)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM C (Elo Fide de 1950 a 2099)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: 100 euros i Trofeu  (exclosos  GM o MI)

Millor jugador + 65 Trofeu i Millor Sub16: Trofeu 

 

Gupo B (Per a jugadors amb Elo Fide fins a 1949)

1r   classificat    300 euros i trofeu                       
2on                     150 euros i trofeu

3r                        100 euros i trofeu

4t                          75 euros                                                
5è                         50 euros    

 

TRAM D (Elo Fide de 1800 a 1949)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM E (Elo Fide de 1650 a 1799)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

TRAM F (Elo Fide de menys de 1650)

1er  classificat     75 euros + trofeu                            
2on                      50 euros + trofeu

Per a la classificació per trams, en cas de no tenir Elo Fide s’utilitzarà l’Elo català, o si no se’n té, l’Elo Feda. Si no es té cap d’aquests tres elo’s, no es competirà per trams a menys que l’organització el pugui homologar).

Millor jugador Club Escacs Figueres: Trofeu. 

Millor jugador + 65, sub16, sub 14, sub 12: Trofeu


(Grup A): Trofeu GRAN PREMI TROFEU CASTELL DE SANT FERRAN A LA MILLOR PARTIDA

Segons l’opinió de l’organització, es decidirà quina partida del torneig mereix aquest preuat guardó, que quedarà desert en el cas de que no hi hagi cap partida presentada que compleixi amb els requisits de qualitat exigits.

S’aplicarà la retenció fiscal corresponent a la legalitat vigent a tots els premis, SENSE EXCEPCIÓ.

 

1er  classificat         75 euros + trofeu                           
2on                          50 euros + trofeu

TRAM E  (Elo FCDE fins 1899 i en cas de tenir-ne, Elo Fide o Feda fins 1799)

1er  classificat         75 euros + trofeu                           
2on                          50 euros + trofeu

Millor jugador Club Escacs Figueres: Trofeu.

Millor jugador + 65, sub16, sub 14, sub 12: Trofeu


(Grup A): Trofeu GRAN PREMI TROFEU CASTELL DE SANT FERRAN A LA MILLOR PARTIDA

Segons l’opinió de l’organització, es decidirą quina partida del torneig mereix aquest preuat guardó, que quedarą desert en el cas de que no hi hagi cap partida presentada que compleixi amb els requisits de qualitat exigits.

S’aplicarą la retenció fiscal corresponent a la legalitat vigent a tots els premis.